Qui som?

Centro Villar és un centre concertat de Formació Professional amb codi núm. 08037589, situat al districte de Gràcia, molt a prop de la Plaça Lesseps.

qui_somDes de 1969, CENTRO VILLAR participa activament en la formació de professionals. L’evolució apassionant dels sectors professionals al llarg d’aquestes dècades, ens ha aportat algunes conviccions respecte als continguts i a la metodologia d’aprenentatge dels nostres alumnes.

En primer lloc, estem convençuts que una formació àmplia, combinada amb una forta especialització, és el millor sistema per introduir l’alumne en el món professional. Per això, tenim com a  objectius generals:

  • Donar una formació técnica basada en un sentit pràctic i adaptada a les necessitats del mercat laboral.
  • Proporcionar una formació humana basada en actituds, comportaments i hàbits clau pel desenvolupament personal i professional.
  • Donar un ensenyament basat en una metodologia activa, pràctica i participativa, que potencï la iniciativa, la creativitat i el treball en equip.

Actualment, impartim, entre d'altres, els següents Cicles Formatius:

Cicle formatiu de grau mitjà:

  • Vídeo, discjòquei i so (matí i tarda)

Cicles formatius de grau superior:

  • Producció d'audiovisuals i espectacles (matí i tarda)
  • So per audiovisuals i espectacles (matí i tarda)
  • Animacions 3D, jocs i entorns interactius (matí-privat)

Dins la web trobareu tota la inmatíformació addicional que pugueu desitjar.


Aprofito per donar-vos la benvinguda en nom del Consell escolar, claustre de professors, equip directiu, personal administratiu i de serveis i en el meu propi a tots vosaltres, internautes.

Des d'aquesta pàgina us desitjo que trobeu la informació que pot interesar-vos i que el nostre centre us pot oferir.

El Director.