CFGS So per a audiovisuals i espectacles

Veure informacióDescarregar en format pdf
Qui el pot cursar?

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica superior,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés.

Quin és el seu objectiu?

Proporciona els coneixements necessaris per definir, planificar i supervisar la instal·lació, captació, gravació, control, emissió, postproducció i reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments i instal·lacions fixes de sonorització, controlant i assegurant la qualitat tècnica i formal.

De què treballaràs?
 • Tècnic de so de cinema, directe i audiovisuals.
 • Cap de so de cinema, audiovisuals i espectacles.
 • Tècnic de sistemes de so, microfonia.
 • Tècnic de gravació musical.
 • Muntador i editor de so.
On treballaràs?

En empreses del sector audiovisual, radiofònic, discogràfic, de l’espectacle, d’esdeveniments i d’instal·lació d’estructures fixes de sonorització.

Què estudiaràs?

Té una durada total de 2000 hores (dos cursos acadèmics) distribuïdes en els següents mòduls professionals en horari de matí o tarda:

Mòdul Curs Hores
Mòdul 1: Planificació de projectes de so 2n 99
Mòdul 2: Instal·lacions de so 1r 198
Mòdul 3: So per a audiovisuals 1r 231
Mòdul 4: Control de so en directe 2n 132
Mòdul 5: Enregistrament en estudi 2n 165
Mòdul 6: Ajustos de sistemes de sonorització 2n 132
Mòdul 7: Postproducció de so 1r 165
Mòdul 8: Electroacústica 1r 132
Mòdul 9: Comunicació i expressió sonora 1r 99
Mòdul 10: Formació i orientació laboral 2n 99
Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora 1r 66
Mòdul 12: Projecte de so per a audiovisuals i espectacles 2n 99
Mòdul 13: Formació en centres de treball 2n 383