CFGS Producció d’audiovisuals i espectacles

Veure informacióDescarregar en format pdf
Qui el pot cursar?

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica superior,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés.

Quin és el seu objectiu?

Proporciona els coneixements necessaris per planificar, organitzar, supervisar i gestionar els recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d’audiovisuals, espectacles i esdeveniments.

De què treballaràs?
 • Ajudant de producció de cine, vídeo, ràdio i TV.
 • Ajudant de producció d’animació i multimèdia.
 • Ajudant de producció d’espectacles en viu i esdeveniments.
 • Cap de producció d’espectacles en viu i esdeveniments.
 • Gerent de companyia.
On treballaràs?

En empreses de producció de programes audiovisuals (cine, vídeo, multimèdia, TV, ràdio) així com en empreses de producció d’espectacles (arts escèniques, produccions musicals i esdeveniments).

Què estudiaràs?

Té una durada total de 2000 hores (dos cursos acadèmics) distribuïdes en els següents mòduls professionals en horari de matí o tarda:

Mòduls Curs Hores
Mòdul 1: Planificació de projectes audiovisuals 1r 231
Mòdul 2: Gestió de projectes de cine, vídeo i multimèdia 2n 132
Mòdul 3: Gestió de projectes de televisió i ràdio 2n 99
Mòdul 4: Planificació de projectes d’espectacles i esdeveniments 1r 165
Mòdul 5: Gestió de projectes d’espectacles i esdeveniments 2n 99
Mòdul 6: Recursos expressius audiovisuals i escènics 1r 165
Mòdul 7: Mitjans tècnics audiovisuals i escènics 1r 198
Mòdul 8: Administració i promoció d’audiovisuals i espectacles 2n 165
Mòdul 9: Eines informàtiques per al desenvolupament de projectes audiovisuals i espectacles 1r 99
Mòdul 10: Formació i orientació laboral 2n 99
Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora 2n 66
Mòdul 12: Projecte de producció d’audiovisuals i espectacles 2n 99
Mòdul 13: Formació en centres de treball 2n 383