CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius

Veure informacióDescarregar en format pdf
Qui el pot cursar?

Aquelles persones que tinguin el títol de Batxillerat, COU, FP2 o que hagin superat la prova d’accés a CFGS o el curs d’accés a grau superior o la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Quin és el seu objectiu?

Proporciona els coneixements necessaris per generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactiva integrant els elements i fonts que intervenen a la seva creació, tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d'interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.

De què treballaràs?
  • Animador 2D i 3D i modelador 3D.
  • Grafista digital.
  • Generador d'espais virtuals.
  • Tècnic d'efectes especials 3D i en sistemes de realització multimèdia.
  • Desenvolupador d'aplicacions i productes audiovisuals multimèdia.
On treballaràs?
  • En empreses del sector de la producció audiovisual (cinema, TV y vídeo), de l’animació 2D i 3D, així com en publicitat i empreses relacionades amb Internet.
Què estudiaràs?

Té una durada total de 2000 hores (2 cursos acadèmics) distribuïdes en els següents mòduls en horari de matí:

Mòdul Curs Hores
Mòdul 1 : Projectes d'animació audiovisual 2D i 3D 1r 99
Mòdul 2 : Disseny, dibuix i modelatge per a animació 1r 198
Mòdul 3 : Animació d'elements 2D i 3D 1r 231
Mòdul 4 : Color, il·luminació i acabats 2D i 3D 1r 198
Mòdul 5 : Realització de projectes multimèdia interactius 1r 132
Mòdul 6 : Projectes de jocs i entorns interactius 2n 66
Mòdul 7 : Desenvolupament d'entorns interactius multidispositiu i videojocs 2n 264
Mòdul 8 : Realització del muntatge i postproducció d'audiovisuals 2n 165
Mòdul 9 : Formació i orientació laboral 2n 99
Mòdul 10 : Empresa i iniciativa emprenedora 2n 66
Mòdul 11 : Projecte d’animacions 3D, jocs i entorns interactius 2n 99
Mòdul 12 : Formació en centres de treball 2n 383