CFGM Vídeo, discjòquei i so

Veure informacióDescarregar en format pdf
Qui el pot cursar?

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés

Quin és el seu objectiu?

Proporciona els coneixements necessaris per realitzar sessions d'animació musical i visual en viu i en directe i efectuar la captació, mescla directa, enregistrament i reproducció de so en tot tipus de projectes sonors.

De què treballaràs?
 • Ajudant de so en TV.
 • Microfonista de cinema i vídeo, de concerts musicals i d'espectacles escènics.
 • Ajudant de muntatge de so en cinema.
 • Discjòquei, videojòquei, vídeo discjòquei i lightjòquei.
 • Retocador/a fotogràfic.
On treballaràs?
 • Indústries d'audiovisuals i espectacles.
Què estudiaràs?

Té una durada total de 2000 hores (dos cursos acadèmics) distribuïdes en els següents mòduls professionals en horari de matí i de tarda:

Mòdul Curs Hores
Mòdul 1 : Instal·lació i muntatge d'equips de so 1r 132
Mòdul 2 : Captació i enregistrament de so 1r 132
Mòdul 3 : Control, edició i mescla de so 2n 198
Mòdul 4 : Preparació de sessions de vídeo discjòquei 1r 165
Mòdul 5 : Animació musical en viu 2n 231
Mòdul 6 : Animació visual en viu 2n 231
Mòdul 7 : Presa i edició digital d'imatge 1r 231
Mòdul 8 : Formació i orientació laboral 1r 99
Mòdul 9 : Empresa i iniciativa emprenedora 2n 66
Mòdul 10 : Anglès 1r 99
Mòdul 11 : Síntesi 2n 66
Mòdul 12 : Formació en centres de treball 2n 350