Prova d’accés a cicles formatius de Formació Professional

El Departament d'Ensenyament convoca la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d'equivalent a efectes d'accés a aquests ensenyaments) i la prova d'accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d’accés).

Calendari

Cicles formatius de grau superior

Inscripció: del 13 de març (a partir de les 9 h) fins al 22 de març de 2018

Prova

  • Part comuna: 16 de maig de 2018
  • Part específica: 17 de maig de 2018

Més informació al web del Departament d'Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

Cicles formatius de grau mitjà

Inscripció: del 13 de març (a partir de les 9 h) fins al 22 de març de 2018

Prova

  • 9 de maig de 2018

Més informació al web del Departament d'Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

Los comentarios están cerrados.