Informació general i calendari

Informació general

Per accedir a un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

 • Per cursar els cicles formatius de grau mitjà cal tenir el títol de graduat o graduada  en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o titulació superior. També s'hi pot accedir si s'ha superat la prova d'accés corresponent, se n'està exempt o si s'ha superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys; per poder fer la prova d'accés s'ha de tenir com a mínim 17 anys (o complir-los l'any en què es fa).
 • Per cursar els cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics. Així mateix, a partir de l'any que es compleixen els 19 anys, també s'hi pot accedir mitjançant una prova d'accés. A partir de l'any en què se'n compleixen 18, s'hi pot accedir si s'acredita que es té un títol de tècnic o tècnica relacionat amb aquell al qual es vol accedir i se supera la prova d'accés corresponent. També s'hi pot accedir si s'ha superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés,
  • calendari cicles formatius de grau mitjà (pendent de publicar dates)
  • calendari cicles formatius de grau superior (pendent de publicar dates)
 • consultar els centres,
 • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds,
 • consultar els codis dels cicles,
 • presentar la sol·licitud i la documentació,
 • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes provisionals i quan es publiquen les llistes definitives, després del període per presentar reclamacions,
 • consultar el centre assignat i
 • fer la matrícula.

Per més informació podeu consultar el web del Departament d'Ensenyament: