Formem professionals del sector audiovisual

La nostra oferta formativa - Cicles Formatius de grau mitjà i superior:

Grau mitjà de Vídeo discjòquei i so

Proporciona els coneixements necessaris per realitzar sessions d'animació musical i visual en viu i en directe i efectuar la captació, mescla directa, enregistrament i reproducció de so en tot tipus de projectes sonors.

Grau Superior d'Animació 3D, jocs i entorns interactius (privat) 

Proporciona els coneixements necessaris per generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactiva integrant els elements i fonts que intervenen a la seva creació, tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d'interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.

Grau Superior de Producció  d'audiovisuals i espectacles

Proporciona els coneixements necessaris per planificar, organitzar, supervisar i gestionar els recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d’audiovisuals, espectacles i esdeveniments.

Grau Superior de So per a audiovisuals i espectacles

Proporciona els coneixements necessaris per definir, planificar i supervisar la instal·lació, captació, gravació, control, emissió, postproducció i reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments i instal·lacions fixes de sonorització, controlant i assegurant la qualitat tècnica i formal.

Últimes notícies