Benvingut!

El Centre Villar (08037589) imparteix cicles formatius mitjans i superiors:

 

CFGM Vídeo discjòquei i so


Proporciona els coneixements necessaris per realitzar sessions d'animació musical i visual en viu i en directe i efectuar la captació, mescla directa, enregistrament i reproducció de so en tot tipus de projectes sonors.CFGS Animació 3D, jocs i entorns interactius (privat)

Proporciona els coneixements necessaris per generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactiva integrant els elements i fonts que intervenen a la seva creació, tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d'interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.

CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles

Proporciona els coneixements necessaris per planificar, organitzar, supervisar i gestionar els recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d’audiovisuals, espectacles i esdeveniments.
CFGS So per audiovisuals i espectacles

Proporciona els coneixements necessaris per definir, planificar i supervisar la instal·lació, captació, gravació, control, emissió, postproducció i reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments i instal·lacions fixes de sonorització, controlant i assegurant la qualitat tècnica i formal.

 

Últimes notícies